Moonforum-banner-New-Nov

Author Topic: Định dạng cho bo co lừa đảo  (Read 308 times)

Offline nhanhuutam

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma Associate
 • *****
 • Staff - moderator
 • ***
 • Posts: 180
 • Karma: 2
 • Vietnamese Moderator
 • Referrals: 1
Định dạng cho bo co lừa đảo
« on: June 22, 2018, 04:48:08 PM »
Cc thnh vin của diễn đn cao qu ny l để lưu cc hướng dẫn follwing trong bo co lừa đảo. Trong trường hợp điều bất hạnh ny xảy ra theo cch của bạn, vui lng cung cấp chi tiết cho cc phần sau để Nhm đnh gi chống lừa đảo c thể xem xt lại. Cảm ơn bạn.
M tả tnh huống : Cung cấp lin kết hồ sơ ctw lừa đảo
Lin kết của luồng giao dịch:
Số tiền Scammed: Phương thức thanh ton:
Bằng chứng thanh ton:

sử dụng tiếng anh để bo co:
Described the situation: Provide scammer's ctw profile link
Link of thread of transaction:
Amount Scammed:Payment Method:
Proof of Payment:
CASINOLIZETOKENS.COM - BUY THE TOKENS AND GET EQUIVALENT AMOUNT CREDITED TO YOUR CASINOLIZE.COM'S GAME ACCOUNT

 

Donate to CTW Forum