Author Topic: [ANN]Airdrop khổng lồ cho 1500 thành viên đầu tiên  (Read 249 times)

Offline nhanhuutam

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma Associate
 • *****
 • Staff - moderator
 • ***
 • Posts: 180
 • Karma: 2
 • Vietnamese Moderator
 • Referrals: 1
CryptoTalksWorld - diễn đàn mật mă thân thiện nhất - đang phát sóng các thẻ CTW cho 1.500 người tham gia. 20.000,000CTW Tokens đă được phân bổ cho airdrop này. 13,333.333CTW cho mỗi người tham gia HĂY NHỚ: Airdrop này dành cho các thành viên trên CryptoTalksWolrd.Đăng kư tại đây để tham gia

Bảng tính
Hệ thống Giới thiệu

Chi tiết:
Nhận thêm 2000CTW cho bất kỳ thành viên mới nào bạn tham khảo.
Giới hạn = 10 người giới thiệu
Nhận liên kết giới thiệu của bạn tại phần tiểu sử của bạn và bắt đầu giới thiệu bạn bè.
Lưu ư: mă thông báo giới thiệu sẽ chỉ được thanh toán sau khi thành viên bạn giới thiệu đă đạt được thứ hạng thành viên Jr.Tiền thưởng bổ sung

Bounty 1 : Chiến dịch tiền thưởng 1 đang diễn ra tại đây: https://cryptotalksworld.org/index.php?topic=253.msg482#msg482

Bounty 2 :
Sắp có

Bounty 3 :
Sắp có

Bounty 4 :
Sắp có

LINK GỐC
CASINOLIZETOKENS.COM - BUY THE TOKENS AND GET EQUIVALENT AMOUNT CREDITED TO YOUR CASINOLIZE.COM'S GAME ACCOUNT

Offline nhanhuutam

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma Associate
 • *****
 • Staff - moderator
 • ***
 • Posts: 180
 • Karma: 2
 • Vietnamese Moderator
 • Referrals: 1
Re: Airdrop khổng lồ cho 1500 thành viên đầu tiên
« Reply #1 on: June 21, 2018, 05:08:39 PM »
Chiến dịch tiền thưởng 1 đang diễn ra tại đây: https://cryptotalksworld.org/index.php?topic=253.msg482#msg482
CASINOLIZETOKENS.COM - BUY THE TOKENS AND GET EQUIVALENT AMOUNT CREDITED TO YOUR CASINOLIZE.COM'S GAME ACCOUNT

Offline Felten128

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • Karma: 0
 • Referrals: 0
Re: [ANN]Airdrop khổng lồ cho 1500 thành viên đầu tiên
« Reply #2 on: July 07, 2018, 08:03:09 AM »
Dự án này khá thú vị có thể là một bitcointalk thứ 2 chăng ḿnh sẽ tham gia bounty campaign

Offline nhanhuutam

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma Associate
 • *****
 • Staff - moderator
 • ***
 • Posts: 180
 • Karma: 2
 • Vietnamese Moderator
 • Referrals: 1
Re: [ANN]Airdrop khổng lồ cho 1500 thành viên đầu tiên
« Reply #3 on: July 07, 2018, 11:12:14 AM »
Dự án này khá thú vị có thể là một bitcointalk thứ 2 chăng ḿnh sẽ tham gia bounty campaign
cũng có thể, tương lai không ai nói trước điều ǵ. họ cho ḿnh cứ nhận
CASINOLIZETOKENS.COM - BUY THE TOKENS AND GET EQUIVALENT AMOUNT CREDITED TO YOUR CASINOLIZE.COM'S GAME ACCOUNT

Offline chuluongdung

 • Newbie
 • *
 • Posts: 3
 • Karma: 0
 • Referrals: 0
Re: [ANN]Airdrop khổng lồ cho 1500 thành viên đầu tiên
« Reply #4 on: October 30, 2018, 03:37:41 PM »
trang này lag quá. ko biết có vẹo ǵ không ?

Offline thuytran1986

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
 • Karma: 0
 • Referrals: 0
Re: [ANN]Airdrop khổng lồ cho 1500 thành viên đầu tiên
« Reply #5 on: November 07, 2018, 12:59:26 AM »
làm bounty ntn vậy mọi người?>

 

Donate to CTW Forum