Moonforum-banner-New-Nov

Author Topic: VTOS Airdrop(Ṿng 2) Ước tính giá trị9 đô la  (Read 434 times)

Offline nhanhuutam

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma Associate
 • *****
 • Staff - moderator
 • ***
 • Posts: 180
 • Karma: 2
 • Vietnamese Moderator
 • Referrals: 1
VTOS Airdrop(Ṿng 2) Ước tính giá trị9 đô la
« on: June 19, 2018, 08:50:07 AM »
VTOS là một mạng xă hội và CDN phân cấp được xây dựng trong một cơ sở hạ tầng bao trùm toàn bộ ứng dụng công nghệ blockchain.
1 Khởi động VTOS Bounty Telegram Bot: https://t.me/Vtosbounty_bot?start=127498621
2 Gửi địa chỉ email của bạn, đảm bảo địa chỉ email giống với địa chỉ bạn nhập trên trang web
3 Hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau để kiếm tới 60 thẻ. Bạn càng thực hiện nhiều tác vụ, bạn càng nhận được nhiều mă thông báo hơn
4 Gửi các chi tiết c̣n lại của bạn

CASINOLIZETOKENS.COM - BUY THE TOKENS AND GET EQUIVALENT AMOUNT CREDITED TO YOUR CASINOLIZE.COM'S GAME ACCOUNT

 

Donate to CTW Forum