Moonforum-banner-New-Nov

Author Topic: TillBilly (BILL)Airdrop  (Read 497 times)

Offline nhanhuutam

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma Associate
 • *****
 • Staff - moderator
 • ***
 • Posts: 180
 • Karma: 2
 • Vietnamese Moderator
 • Referrals: 1
TillBilly (BILL)Airdrop
« on: June 19, 2018, 08:52:24 AM »
TillBilly l thiết bị đầu cuối tch hợp v được kết nối với điểm bn hng, nơi người mua sắm c thể thực hiện thanh ton, tự động nhận bin nhận kỹ thuật số (ha đơn thuế) v thu thập & đổi điểm khch hng bằng một lần nhấn thẻ NFC điện thoại hoặc thiết bị đeo được.

1 Bắt đầu TillBilly Airdrop Telegram Bot : https://t.me/TillBillyBot?start=127498621
2 Tham gia Telegram : https://t.me/TillBilly
3 Theo di trn Twitter (Ty chọn): https://twitter.com/tillbillyapp
4 Gửi email v địa chỉ Stellar của bạn tới bot
CASINOLIZETOKENS.COM - BUY THE TOKENS AND GET EQUIVALENT AMOUNT CREDITED TO YOUR CASINOLIZE.COM'S GAME ACCOUNT

 

Donate to CTW Forum