Moonforum-banner-New-Nov

Author Topic: Cybervein (CVT) Airdrop Ước tính giá tri 18 đô la  (Read 453 times)

Offline nhanhuutam

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma Associate
 • *****
 • Staff - moderator
 • ***
 • Posts: 180
 • Karma: 2
 • Vietnamese Moderator
 • Referrals: 1
Cybervein (CVT) Airdrop Ước tính giá tri 18 đô la
« on: June 18, 2018, 04:15:02 PM »
Mạng CyberVein là hệ thống Ledger phân tán đầu tiên cho phép quản lư phi tập trung các tập dữ liệu phức tạp trên chính blockchain mà không yêu cầu các nhà cung cấp lưu trữ tập trung.

1 Tới trang Cybervein thả dù : https://www.cybervein.org/airdrop
2 Tham gia Telegram : https://t.me/Cyberveincommunity
3 Theo dơi và đăng lại một bài đăng trên Twitter : https://twitter.com/CyberVeinGroup
4 Có tùy chọn để hoàn thành các tác vụ khác như Reddit và Youtube. Bạn chỉ được yêu cầu hoàn thành 3 mục ở trên
5 Gửi ETH và địa chỉ email của bạn. Đảm bảo bạn nhập một email hợp lệ v́ bạn sẽ được yêu cầu xác minh. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được 300 mă CVT
CASINOLIZETOKENS.COM - BUY THE TOKENS AND GET EQUIVALENT AMOUNT CREDITED TO YOUR CASINOLIZE.COM'S GAME ACCOUNT

 

Donate to CTW Forum