Moonforum-banner-New-Nov

Author Topic: Triwer (TRW) Airdrop Ước tnh gi trị25 đ la  (Read 486 times)

Offline nhanhuutam

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma Associate
 • *****
 • Staff - moderator
 • ***
 • Posts: 180
 • Karma: 2
 • Vietnamese Moderator
 • Referrals: 1
Triwer (TRW) Airdrop Ước tnh gi trị25 đ la
« on: June 18, 2018, 04:19:54 PM »
Triwer được tạo ra để đp ứng nhu cầu của cc doanh nghiệp thương mại điện tử hiện đại v người tiu dng mong đợi một giao hng được c nhn ha, dễ dng, nhanh chng, rẻ tiền v an ton cho cc giao dịch mua hng trực tuyến của họ.
1 Tới trang web Triwer
2 Nhấp vo "Tham gia bn m thng bo"
3 Gửi chi tiết v đăng k của bạn
4 Đăng nhập v bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tổng quan, nhấp vo "Airdrop" ở phần trn cng
5 Tham gia Telegram
6 Gửi tn người dng Telegram v địa chỉ ETH của bạn v bạn sẽ nhận được thẻ TRW trị gi $ 25

tham gia : https://www.triwer.io
CASINOLIZETOKENS.COM - BUY THE TOKENS AND GET EQUIVALENT AMOUNT CREDITED TO YOUR CASINOLIZE.COM'S GAME ACCOUNT

 

Donate to CTW Forum