Moonforum-banner-New-Nov

Author Topic: TraXion (TXN) Airdrop Ước tnh gi trị3,5 đ la  (Read 493 times)

Offline nhanhuutam

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma Associate
 • *****
 • Staff - moderator
 • ***
 • Posts: 180
 • Karma: 2
 • Vietnamese Moderator
 • Referrals: 1
TraXion (TXN) Airdrop Ước tnh gi trị3,5 đ la
« on: June 19, 2018, 08:47:50 AM »
TraXion đang xy dựng một hệ sinh thi nơi mọi người c thể lm việc cng nhau v lợi ch chung bằng cch thực thi tnh ton vẹn dữ liệu, trch nhiệm giải trnh, minh bạch v tin cậy.
Chuyển đến trang Traxion Airdrop :https://airdrop.traxion.tech/
1 Tham gia Telegram : https://t.me/TraXionICO
2 Bạn c thể nhập xxx vo trường m giới thiệu
3 Nộp địa chỉ ETH của bạn v cc chi tiết khc trn mẫu khng kh v bạn sẽ nhận được 20 TXN
4 THAM GIA VO AIRDROP
5 TRUY CẬP TRANG WEB M THNG BO : https://airdrop.traxion.tech/
CASINOLIZETOKENS.COM - BUY THE TOKENS AND GET EQUIVALENT AMOUNT CREDITED TO YOUR CASINOLIZE.COM'S GAME ACCOUNT

 

Donate to CTW Forum