Moonforum-banner-New-Nov

Author Topic: uTour (UTO) Airdrop Ước tnh gi tri 5 đ la  (Read 451 times)

Offline nhanhuutam

 • Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Karma Associate
 • *****
 • Staff - moderator
 • ***
 • Posts: 180
 • Karma: 2
 • Vietnamese Moderator
 • Referrals: 1
uTour (UTO) Airdrop Ước tnh gi tri 5 đ la
« on: June 20, 2018, 08:56:29 AM »
UTour đang tạo ra một hệ thống dịch vụ du lịch phn tn (DTS) v sử dụng cng nghệ blockchain để cải thiện ngnh du lịch hiện tại.

1 Tham gia Telegram https://t.me/UTourDTS
2 Gửi địa chỉ ETH của bạn khi bạn tham gia knh. Th dụ:/ addr 0x729bd41c8136207a1f38250aba3358632d023091
3 Bot sẽ ngay lập tức nhận tin nhắn của bạn v trao cho bạn 20 thẻ UTO.
CASINOLIZETOKENS.COM - BUY THE TOKENS AND GET EQUIVALENT AMOUNT CREDITED TO YOUR CASINOLIZE.COM'S GAME ACCOUNT

 

Donate to CTW Forum